Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów, prowadzona jest na podstawie art.3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzmaniu czystości i poorządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w celu realizacji zadań gminy.

Ewidencja dostępna w Referacie ds. Ogólnych w pok. Nr2

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Dmitruk

Data wytworzenia: 2017-02-09

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-02-09