Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów chłonnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów chłonnych, w km 7,838 linii kolejowej LK-52 oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych (rowów chłonnych) za pomocą kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych, związanych z realizacją inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka".

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Data wytworzenia: 2020-02-11

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-02-17

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2020-02-17