Obwieszczenia i komunikaty

1.Ocena jakości wody - wodociąg w Orli

2. Ocena jakości wody - wodociąg w Olekszach

3. Obiwieszczenie Wója Gminy Orla o wyłożonych projektach uproszczonych planów urządzenia lasu w obrębie geod. Gredele, Gregorowce, Koszele, Krywiatycze, Spiczki w Gminie Orla

4.  Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków i o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obsługującym budynkiem handlowo-usługowym wraz z dodatkowym lokalem handlowym, wiaty, pylonu cenowego, stacji obsługi pojazdów osobowych i samochodowej myjni samoobsługowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 381 położonej w obrębie wsi Koszki.

6. Decyzja uznająca za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Wygonowska oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki stanowiące drogi.

7.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 siłowni wiatrowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą pn.: „Jednostka Wytwórcza Orla I” - zlokalizowanego na działkach; nr geod. 1134 (obręb Orla), nr geod. 406/27, 406/9, 406/7 (obręb Krywiatycze).

8. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości położonych w obrębie wsi Reduty.

9. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości położonych w obrębie wsi Moskiewce.

10. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości położonych w obrębie wsi Gredele.

11. Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Reduty oraz kol. Kruhłe (23.11.2017r.).

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30