Wybory

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE ORLA

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2. Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

 

3. Obwieszczenie Starosty Bielskiego w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 

5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o  warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Orli

 

7. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Orli o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Orli.

 

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.

 

9. Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyboczych oraz losowania składu.

 

10. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Orli w sprawie terminu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orla zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orli o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orla zarządzonych na 21 października 2018 r.

 

12. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Orla.

 

13. Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach i godzinach pracy, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialngo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: mariola kubajewska

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-10-22

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2018-08-23