Ogłoszenia i informacje

1.Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Rozbudowę, przebudowę biologicznej oczyszczalni ścieków Orli".

2. Informacja z otwarcia ofert w przetargu na "Odbiór i zagospoadrowanie odpadów komunalnaych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla".

3. Informacja wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Orli.

4. Informacja z otwarcia ofert na Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla.

5. Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla"

6. Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na "Rozbudowę, przebudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli"

7. Informacja o wyniku przeprowadzonego postepowania na Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 do sprzętu i środkow transportu Urzędu Gminy Orla.

8. Ogłoszenie o zmianie umowy dot. Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Orla.

9. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania opinii w sprawie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych.

10. Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108267B w miejscowości Paszkowszczyzna"

11. Zapytanie ofertowe dotyczące budowy placów zabaw z mini siłownią w miejscowościach Mikłasze, Malinniki i Wólka Wygonowska w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pt: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Orla poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Mikłasze i Wólka Wygonowska”.

12. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108278B oraz budowę odwodnienia w miejscowości Malinniki"

13. Przetarg nieograniczony na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla"

14.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla”.

15. Wyniki przetargu nieograniczonego na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla"

16. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108278B oraz budowę odwodnienia w miejscowości Malinniki"

17. Przetarg nieograniczony  na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla".

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-06-14