Sprzedaż nieruchomości

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącą własność Gminy Orla, położoną w obrębie gruntów wsi Oleksze.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącą własność Gminy Orla, położoną w obrębie gruntów wsi Orla.

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orla, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 484/19 o powierzchni 0,0234 ha, położonej w obrębie gruntów wsi Orla gmina Orla, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00041678/4

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orla, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 75 o powierzchni 0,16 ha, położonej w obrębie gruntów wsi Oleksze gmina Orla

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Orla, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 313 o powierzchni 0,14 ha, wykazanej w księdze wieczystej nr BI1P/00041829/8, położonej w obrębie gruntów wsi Koszki, gmina Orla, powiat bielski

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Orla, położoną w obrębie wsi Mikłasze - 3.03.2021 r.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Orla, położoną w obrębie wsi Krywiatycze- 3.03.2021 r.

Przeznaczenie do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orla, położonej w obrębie Krywiatycze gmina Orla

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Orla

Data wytworzenia: 2020-03-24

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2021-05-25

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2020-03-24