Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla" - 13.08.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 lipca 2020 r. na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla"

 

 

Informacja o wynikach postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na udzieleniu kredytu w kwocie 1.080.000 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wodu w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy Orla - I Etap"


ARCHIWALNE:

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla” - 21 lipca 2020 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 6 lipca 2020 r. dot. Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie kredytu w kwocie 1.080.000 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wodu w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy Orla - I Etap"

Informacja o wynikach postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na ustawieniu pojemników oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych, selektywnie zbieranych, odpadów mineralnych oraz odpadów z oczyszczalni ścieków innych niż niebezpieczne, o kodzie 19 08 01 - skratki.

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla”

Zapytanie ofertowe na "Ustawienie pojemników oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, selektywnie zbieranych, odpadów mineralnych oraz odpadów z oczyszczalni ścieków innych niż niebezpieczne, o kodzie 19 08 01 - skratki".

Zapytanie ofertowe na "Dostawa wraz z montażem garażu knstrukcji stalowej w miejscowości Wólka Wygonowska" - 29.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe na "Przebudowę drogi gminnej Nr 158007B we wsi Koszki gmina Orla" - 28.01.2020 r.

Informacja o wynikach postępowania na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Orla" - 23.10.2019 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY ORLA

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-08-13

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2018-06-11