Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z inwestycją drogową polegającą na rozbudowie i przebudowie części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla na terenie gminy Orla.” 17.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe na ustawienie pojemników oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, selektywnie zebranych, odpadów mineralnych oraz odpadów z oczyszczalni ścieków innych niż niebezpieczne, o kodzie 19 08 01 – skratki - 14.06.2021 r.

 

 

Archiwalne:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty o przeznaczeniu rekreacyjnym” w ramach zadania pn.: "Zagodpodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Malinnikach" - 10.06.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na pełniennie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu grantowego pn.: "Redukcja nieskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby proedukcji energii elektrycznej i cieplnej" - 09.06.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na obszarze działek ewidencyjnych  położonych w obrębie gruntów wsi Malinniki gmina Orla spowodowanej realizacją inwestycji obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 66 - 14.04.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Czechy Zabłotne - Pawlinowo” - 25.03.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2018-06-11