Ogłoszenia i informacje

Wyniki przetargu nieograniczonego na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla " - Mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonycm na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla"

 

Informacja z otwarcia oferty w przetargu na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – Mikroinstalacje fotowoltaiczne”.

 

Archiwalne

Przetarg nieograniczony na " Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla " (kolektory słoneczne i instalacje mieszane) - 27.12.2018 r.

 Przetarg nieograniczony na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – Mikroinstalacje fotowoltaiczne." - 17.10.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”.

 Przetarg nieograniczony na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla." - Wyniki

 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla"

 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na "Rozbudowę, przebudowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli"

 Informacja o wyniku przeprowadzonego postepowania na Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 do sprzętu i środkow transportu Urzędu Gminy Orla.

 Ogłoszenie o zmianie umowy dot. Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Orla.

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108267B w miejscowości Paszkowszczyzna"

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla”.

 Wyniki przetargu nieograniczonego na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla"

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-06-14