Ogłoszenia i informacje

Przetarg nieograniczony na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli"
Przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla"
Wyniki przetargu na "Dostawę fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla" - 22.04.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla" - 02.04.2020 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla" - 24.03.2020 r.
Wyniki przetargu na "Rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli" - 17.12.2019 r.
Wyniki przetargu na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości Malinniki gmina Orla
Wyniki przetragu na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie gminy Orla"
Przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla "
Wyniki przetargu na "Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli"
Wyniki przetargu na: „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – Instalacje mieszane”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociagowej w ulicy Partyzantów w Orli" - 27.11.2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli" - 05.11.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości Malinniki gmina Orla" - 3 października 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 30 września 2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości Malinniki gmina Orla" - 11.09.2019 r. - zmiana z dnia 23.09.2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 19.09.2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 19.09.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 3 września 2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 26.08.2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Dostawę żwiru na drogi gminne na terenie Gminy Orla" - 13.08.2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla"
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli” - 9.04.2019r.
Zmiana ogłoszenia i zmiana SIWZ z dnia 15.04.2019 r. w przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli"
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli” - 29.03.2019 r.
Wyniki przetargu na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla"- 7 marca 2019 r.
Wyniki przetargu nieograniczonego na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla " - Mikroinstalacje fotowoltaiczne.
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli” - 20 marca 2019 r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – Instalacje mieszane" - 13 marca 2019 r.
Przetarg nieograniczony na " Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla " (kolektory słoneczne i instalacje mieszane) - 27.12.2018 r.
Przetarg nieograniczony na "Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla – Mikroinstalacje fotowoltaiczne." - 17.10.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-08-28

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-06-14