Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla, w obrębach ewidencyjnych Reduty, Koszele, Orla i Krywiatycze, gm. Orla

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Referat ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2018-02-09