Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dydule" zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod. 62, 81, 108 położonych w obrębie wsi Dydule.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kubajewski

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2018-01-31