Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku

Data wytworzenia: 2020-03-09

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-03-11

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2020-03-11