Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie jest udostępniana do wglądu w Urzędzie Gminy, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja może być również udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres:

Urząd Gminy Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla
Fax - (85) 730 57 80

Adres, na który ma być przekazana żądana informacja należy wskazać we wniosku. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej występuje jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2016-12-17

Wprowadzający: Rafał Miller

Modyfikujący: Rafał Miller

Data modyfikacji: 2016-12-17

Opublikował: Rafał Miller

Data publikacji: 2016-12-17